kontrakt 100 rozwiązań
Aleje Dwóch Kółek

POSTULAT ZREALIZOWANY

Aleje Dwóch Kółek to projekt stworzenia trasy alternatywnej do Alej Trzech Wieszczów, która wiedzie przez ulice o małym natężeniu ruchu, przez park Krakowski i Błonia aż do Wisły. Dla stworzenia tej trasy konieczna jest likwidacja jednokierunkowości wielu ulic, likwidacja barier (np. na ulicy Sienkiewicza) oraz poprawne oznakowanie trasy (likwidacja śladów dawnej infrastruktury, nowe znaki).

Trasa zaczyna się przy ul. Montelupich, wiedzie przez Park Kleparski, ul. Lubelską, Mazowiecką, Sienkiewicza, Park Krakowski, teren AGH, Oleandry, Błonia, ul. Kałuży, Dunin-Wąsowicza, Włóczków aż do ulicy Kościuszki. Dzięki dopuszczeniu ruchu rowerowego na Moście Dębnickim zyskujemy dostęp do Dębnik i dalszych dzielnic.


Choć to nie do końca ta sama trasa, którą wypracowano z mieszkańcami, to jednak jest to rozwiązanie komplementarne