kontrakt 100 rozwiązań
Szlachtowskiego Niedziałkowskiego – ruch dwukierunkowy dla rowerów

Postulujemy wprowadzenie dwukierunkowego ruchu dla rowerów oraz strefy zamieszkania na ulicach Szlachtowskiego i Niedziałkowskiego z zachowaniem trójkąta widoczności na skrzyżowaniu wspomnianych ulic.

POSTULAT ZREALIZOWANY