kontrakt 100 rozwiązań
Twardowskiego

Zrealizowano
W drugiej połowie roku 2013 ZIKiT zlikwidował fragment drogi dla rowerów w ul. Twardowskiego na odcinku od ul. Salezjańskiej do ul. Ceglarskiej. Pozostał odcinek od Ceglarskiej do Kapelanki, z którego korzystają prawie wyłącznie rowerzyści jadący w kierunku wschodnim, do centrum. W kierunku przeciwnym rowerzyści przeważnie jadą jezdnią, w ruchu ogólnym.

Bardziej szczegółowy opis dokonanych w lipcu 2013 roku zmian na ul. Twardowskiego

W październiku 2015 roku likwidacja drogi dla rowerów w ul. Twardowskiego poddana została procedurze audytu rowerowego

Problemy opisane poniżej w postulacie są wciąż aktualne.

Postulat
Ulica Twardowskiego jest ulicą o niewielkim, lokalnym ruchu samochodowym, dlatego separacja ruchu rowerowego i samochodowego w tym miejscu nie jest konieczna. Droga dla rowerów, która prowadzi wzdłuż tej ulicy jest dość problematyczna – głównie ze względu na nienajlepszą widoczność na skrzyżowaniu z ul. Św. Jacka oraz na parkujące na niej często samochody. Problematyczne jest również skrzyżowanie z ul. Kapelanka, gdzie dochodzi do kolizji rowerzystów z pieszymi, ze względu na małą ilość miejsca i złą widoczność.

Rozwiązania:
– likwidacja drogi rowerowej
– wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnie; ew. umieszczenie na jezdni tzw. sierżantów – oznakowania poziomego symbolizującego rower (znak P-27 “kierunek i tor ruchu roweru”)
– postawienie drogowskazów dla rowerzystów
– w miejsce zlikwidowanej drogi rowerowej poszerzenie chodnika
– zabezpieczenie przepustów rowerowych w progach zwalniających przed wykorzystywaniem przez samochody, alternatywnie: zamiana progów na esowanie jezdni
– likwidacja przejazdu rowerowego przez Kapelankę i utworzenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu ul. Kapelanka z Twardowskiego.

P-27 “kierunek i tor ruchu roweru”
P-27 kierunek i tor ruchu roweru